| 17.06.2016

Professor Eva Liljeblom erhöll pris för bästa artikel

Hankenprofessor i finansiell ekonomi Eva Liljeblom har tilldelats Best Paper Award - Quantitative Paper för artikeln "Uncertainty and Firm Dividend Policy – A Natural Experiment". Professor Liljeblom har författat artikeln tillsammans med Dr. Bonnie Buchanan, Dr. Xuying Cao och Dr. Susan Weihrich, Seattle University.Priset delades ut vid The Behavioral Finance Working Group Conference i London. Priset sponsorerades av the European Journal of Finance. Mera information:Eva Liljeblom
eva.liljeblom@hanken.fi