| 26.06.2019

Pro gradu-avhandling fick pris

Hankenstudenten Benjamin Åberg fick pris av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland för sin pro gradu-avhandling. Stipendiet är 5000 euro.

Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden har belönat Benjamin Åberg för pro gradu-avhandlingen Ineffektiv prissättning på europeiskt listade ETF-fonder. Stipendiet är 5000 euro.


Börshandlade fonder (ETF, exchange traded fund) är ett kostnadseffektivt och viktigt verktyg för investerare. I sin pro gradu-avhandling undersöker Åberg den så kallade ETF-premien, det vill säga skillnaden mellan den börshandlade fondens värde och de underliggande investeringsobjektens värde. Avhandlingen fick betyget utmärkt (5/5).