| 12.02.2016

Pris för bästa doktorsavhandling till Hankendoktor Salla Pöyry

Ekonomie doktor Salla Pöyry har utsetts till vinnare i OP–gruppens forskningsstiftelse (OP Ryhmän tutkimussäätiö) tävling för doktorsavhandlingar och belönas med 10 000 euro.I sin avhandling "Essays on Financial Market Frictions and Imperfections" studerar Pöyry marknadsrestriktioner som minskar finansmarknadens effektivitet. I undersökningen granskas prisbildningen och kapitalmarknadens funktionsduglighet, i synnerhet med beaktande av marknadsbegränsningar som förorsakas av rådande institutionella omständigheter eller av ett beteende som avviker från placerarnas förväntningar.Mera information