| 08.03.2016

Outstanding Paper Award till Jeff Hearn, Mira Karjalainen och Charlotta Niemistö

Professor Emeritus Jeff Hearn, postdoktoral forskare Mira Karjalainen och projektledare Charlotta Niemistö har tilldelats förlaget Emeralds pris "Outstanding Paper Award" för sin artikel "Unpacking the problem of research access(es): The case of large knowledge-intensive international consultancies".Förlaget Emerald belönar årligen de mest imponerande artiklarna från var och en av sina journaler från föregående år med priset "Outstanding Paper Award" - tillsammans med flertalet andra priser.