| 28.04.2016

Kurs i finländsk affärskultur för asylsökande ökar Hankens samhällsansvar

Den 28-29 april 2016 arrangeras den första upplagan av kursen Finnish Business Culture vid Hanken.

Målgruppen för kursen är asylsökande i Finland samt utbytesstuderande vid Hanken.

- Under kursens gång får deltagarna lära sig om faktorer som inverkar på det finländska affärslivet, om organisationskultur och ledarskapsstil, samt väldigt konkret om hur det är att starta och driva ett företag i Finland, berättar universitetslektor Pia Polsa som är ansvarig för kursen.

Under kursens gång skall deltagarna även göra upp en affärsplan samt arbeta med sin CV.

Deltagarna i den två dagar långa kursen består till hälften av asylsökande och till hälften av utbytesstuderande. De asylsökande kommer från i huvudsak från Irak, men även från Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Nepal, Somalia och Syrien.

Under det senaste halvåret har Hanken startat flera initiativ inom ramen för sitt samhällsansvar. I maj kör integrationsprogrammet för utbildade asylsökande igång inom ramen för Hanken & SSE Executive Education och i april beslöts att Hankens studerande i framtiden kan få studiepoäng för frivilligarbete.

- Dessa initiativ är ett svar på undervisningsministeriets upprop efter aktiviteter som stöder integrationen av flyktingar i det finländska samhället. Hanken har även flera nya initiativ under planering, berättar Minna Martikainen, som är prorektor med ansvar för undervisning vid Hanken.

Hanken erbjuder sedan flera år tillbaka även en studiehelhet i företagsansvar som kan tas av alla studerande oberoende av huvudämne. Hanken har även en inriktningslinje i humanitär logistik i ett av sina sex engelskspråkiga magisterprogram.

- Hanken har i flera år arbetat målmedvetet för att främja samhällsansvar inom både forskning och utbildning. Inom forskningen är Institutet för humanitär logistik (HUMLOG) en föregångare i världen och inom utbildningen är Hanken i bräschen för ansvarsfull ekonomutbildning inom ramen för det så kallade PRME-initiativet, avslutar Martikainen.

Tilläggsinformation:
Pia Polsa, universitetslektor i marknadsföring
pia.polsa@hanken.fi
+3521 3521 419

Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisning
minna.martikainen@hanken.fi
+3521 3521 460