| 11.05.2016

IP KEY-Legislative Affairs Commission besöker Hanken

IP Key och Hanken agerar värd under det kinesiska studiebesöket till EU.

Delegationen från Kina deltog i en rundabordsdiskussion under rubriken ‘Unfair Competition and intellectual property law developments in Europe’. Under diskussionen lyfte Hanken och IP Key upp konceptet orättvis konkurrens och immaterialrätt i Europa samt diskuterade hur de kunde påverka den kinesiska normutvecklingen.Hanken är det enda akademiska institutet som den kinesiska delegationen besöker under sin vistelse i Europa.Professor Nari Lee, Hanken Svenska Handelshögskolan, agerade som ordförande under diskussionen. I diskussionen deltog dessutom inbjudna experter så som Davide Follador, IP Key, Professor Dr Annette Kur, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munchen, Tyskland, Professor Dr Niklas Bruun Hanken, IPR University Center, and Dr Ulla-Maija Mylly, Åbo Universitet, juridiska fakultet.Kina har nyligen publicerat ett förslag på reglering av anti-orättvis konkurrens. Internationella och europeiska normer erkänner behovet att främja rättvishet i konkurrens- och affärspraxis.Konceptet att främja rättvis konkurrens och skydd mot orättvis konkurrens är varken tydligt definierat juridiskt eller harmoniserat. Trots detta finns det inbakat i olika element av immaterialrätt, vilket fungerar som skydd mot förvirring, falska eller vilseledande anvisningar, ”free-riding” i affärsverksamhet, överträdelse, samt olika slags reglering mot materiellt och processuellt missbruk.Mera information:
Professor Na Ri Lee
e-mail: nari.lee@hanken.fi
Telefon: +358 40 352 1769

img_3244_cropped_width-800.jpg