| 29.05.2020

Hur väl beaktas mänskliga rättigheter bland finländska företag idag?

Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret startar tillsammans forskningsprojektet SIHTI (’Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila’). Målet med projektet är att få mångsidigare insikt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I projektet används den s.k.  CHRB (Corporate Human Rights Benchmark) metodologin, som beräknar hur väl företag uppfyller sitt ansvar kring mänskliga rättigheter i sin försörjningskedja. Företag från fyra olika tillverkande industrier (jordbruk, IKT, textil- och konfektion, samt mineralutvinning) utvärderas via den sektorspecifika metodologin.

Forskningsprojektet utvärderar även CHRB metodologins möjliga lämplighet för regelbunden uppföljning av finländska företags verkställande av ansvar kring mänskliga rättigheter. Utöver den sektorspecifika metodologin, utvärderas cirka 80 finländska storföretag via en mera begränsad metodologi som fokuserar på företagens kärnansvar kring mänskliga rättigheter.

Projektet kommer att förse finländska beslutsfattare med viktig information kring företagens verkställande och resultat kring mänskliga rättigheter som krävs för styrning och lagstiftning. Resultaten kommer också att stöda företagsledningen genom att bistå insikter för konkreta åtgärder som stöder implementering och kommunikation kring mänskliga rättigheter.

Även andra intressenter som investerare och ideella föreningar kommer att kunna utnyttja insikter från projektet för att utveckla sin egen verksamhet. Projektets styrgrupp består av medlemmar från Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet, samt Statsrådets kansli och finansieras genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS).

Mera information:

Nikodemus Solitander
Projektledare
Tfn. 040 352 1451
E-post: solitander(at)hanken.fi

Webbsidor: http://www.hanken.fi/sihti Opens in new window   

Twitter: @ProjectSihti #sihti