Hankenforskning om öppen tillgänglighet väcker uppmärksamhet i internationella media

Hankenforskning om öppen tillgänglighet väcker uppmärksamhet i internationella media

En studie av Hankens informationsbehandlingsforskare Cenyu Shen och Bo-Christer Björk har avrapporterats i flera ledande vetenskapsjournaler

En studie av Hankens informationsbehandlingsforskare Cenyu Shen och Bo-Christer Björk: ”Predatory open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics”, som publicerades i den öppet tillgängliga journalen BMC Medicine (impact factor 7.4), har diskuterats i flera ledande vetenskapsjournaler, inklusive Science och Times Higher Education. Inom en vecka från publiceringen hade artikeln nedladdats över 10000 gånger.

Studien fokuserade på den radikala förändring av affärsmodell för vetenskapliga kvalitetsgranskade journaler som möjliggjorts av Internet. Flera tusen seriösa journaler använder redan denna model där författarna betalar för servicen, men artiklarna är gratis tillgängliga för läsarna (Open Access). Tyvärr har de låga kostnaderna för att sätta upp nätplatser för dylika journaler också lett till att ett stort antal oseriösa förlag dykt upp, som låtsas publicera vetenskapligt sakkunniggranskade tidskrifter, fastän de endast är intresserade av att inkassera författaravgifter till sina bankkonton, som ofta finns i skatteparadis. Dylika journaler är mycket synliga genom den massiva mängden skräpepost de skickar till forskare världen runt.

Studien visade att dylika journaler ökade sin volym från 53000 artiklar år 2010 till uppskattningsvis 420000 artiklar år 2014, publicerade i ca 8000 journaler.  Förlagen befinner sig i huvudsak i länder som Indien och Nigeria, fastän många av journalerna missvisande har namn som börjar med “International” eller “American”. Kanske ännu viktigare är att författarna främst kommer från ett fåtal länder i Asien och Afrika. Detta är ett resultat av att publicering i åtminstone till namnet internationella tidskrifter får stor tyngd eller är ett krav för akademisk meritering i dessa länder.

Artikeln kan nedladdas här