| 08.09.2016

Hanken publicerar riktlinjer för öppen forskning

Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. Nu har Hanken publicerat riktlinjer för öppen forskning.

Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. Nu har Hanken publicerat riktlinjer för öppen forskning.I enlighet med EU:s beslut om öppen forskning har Hanken publicerat riktlinjer och rekommendationer för Hankens forskare och hur de kan främja öppenhet i sin egen forskning. Riktlinjerna överensstämmer med Hankens profil som en internationell och forskningsintensiv handelshögskola som understöder öppenhet, samhälleligt ansvar, integritet och hög kvalitet i all sin verksamhet.- Eftersom staten står för en betydande del av Hankens finansiering är det inte mer än rimligt att allmänheten får tillgång till våra forskningsresultat, säger prorektor Timo Korkeamäki. Genom ökad öppenhet får våra forskare dessutom feedback på sin forskning också från en icke-akademisk publik, vilket kan leda till nya forskningsidéer, i synnerhet sådana som är viktiga för samhället, tillägger Korkeamäki.Forskardoktor Mikael Laakso påpekar att EU intensivt har jobbat för att främja öppen forskning inom alla medlemsländer. I somras beslöt EU att alla vetenskapliga artiklar producerade inom unionen ska vara fritt tillgängliga år 2020.- Att Hanken nu också tagit steget mot att göra sin forskning mer synlig och åtkomlig är mycket viktigt i skapandet av en gemensam nationell och internationell rörelse som främjar såväl forskare världen över samt samhället i stort, anser Laakso.De synligaste formerna av öppen forskning är öppen publicering av forskningsresultat (Open Access), öppna forskningsdata (Open Data) och öppna forskningsmetoder (t.ex. Open Source). Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.Mera information:Timo Korkeamäki
Prorektor
timo.korkeamaki@hanken.fi
040 352 1308Läs mera om riktlinjerna här »