| 29.02.2016

Hanken erbjuder intensivkurs i finsk affärskultur till asylsökande

I april lanserar Hanken en intensiv två-dagars kurs på temat Finnish Business Culture för asylsökande och utbytesstudenter.

Målet med kursen är att erbjuda icke-finländare en generell översikt av faktorer som påverkar företagsverksamhet i Finland (historia, politik, juridiska och ekonomiska system, kultur). Fokus ligger på juridik, finländskt konsumentbeteende, marknadsföring, samt finländsk förhandlings- och ledarskapskultur. Dessutom får deltagarna konkreta riktlinjer för hur man etablerar ett företag i Finland.- Målgruppen för den här kursen är asylsökande som har utbildning som motsvarar slutförda gymnasiestudier och tillräckliga kunskaper i engelska. Vi ser att både asylsökande och våra egna utbytesstuderande kan har stor nytta av kursen eftersom vi går igenom de mest centrala elementen av att göra affärer i Finland och med finländare, säger Dr Pia Polsa examinator för kursen.Kursen omfattar flera olika arbetssätt. Kursens teman kommer att närmas genom seminarier, fallstudier, grupparbeten och diskussion i klass.- Vi kommer att samlas på Hanken i Helsingfors för två intensiva dagar 28-29 april och efter det kommer studenterna att jobba vidare på individuella eller grupparbeten, säger Polsa.Totalt antas 40 studenter till kursen. 20 platser är reserverade för asylsökande och 20 för utbytesstudenter vid Hanken.Ansök till kursen genom att:

  • Skriv ett motivationsbrev på engelska som innehåller:
    • Namn, födelsedatum, nationalitet, passnummer
    • Tidigare utbildning; examen, datum för utexaminering, skola/institution
    • Motiv för att delta i kursen. Förklara i korthet a) Varför du upplever det som viktigt för dig att gå kursen? b)Vad är dina förväntningar på kursen?
  • Skicka ansökan till pia.polsa@hanken.fi

Ansökningstiden tar slut 15.4.Vänliga kontakta Pia Polsa om ni har frågor gällande kursen.Mera information på kursens hemsida