| 18.01.2019

Häng med på kurs i mötesteknik!

Den 21.1 kl. 12.15 börjar en kurs (3 sp) för dig som i praktiken vill lära dig mer om hur du agerar på möten, vilka mötestekniska begrepp som är viktiga att känna till och hur du hanterar olika roller och spelar med makt under mötesgången.

Under kursen övar vi olika mötessituationer och roller, vi arbetar med en mötesfilm, vi observerar möten och analyserar dem. Kursen är avsedd för dig som har svenska eller finska som modersmål - på kursen talar vi båda språken! Kursbeskrivningen hittar du här.Om du är intresserad av kursen kan du anmäla dig direkt till sofia.stolt@hanken.fi.Välkommen med!
Sofia Stolt & Anna del Gaudio Affärskommunikation på svenska, se video