| 23.02.2016

Förlängd finansiering för forskarstuderande

Hanken förlänger startstipendierna för sina forskarstuderande från 18 månader till 24 månader.

Alla forskarstuderande som antas till Hankens forskarskola under 2016 eller senare för studier på heltid kommer under förutsättning av god studieframgång att garanteras finansiering för de två första åren av studierna.– Doktorer från Hanken placerar sig väldigt bra på arbetsmarknaden. I motsats till de dystra nationella siffrorna om doktorers arbetssituation visar vår senaste karriäruppföljning från 2015 att 100% av våra doktorer har jobb sex månader efter utexaminering. Därför ser vi det som motiverat att förlänga startstipendierna för att fortsätta attrahera de bästa studenterna och stöda dem i början av studierna, säger prorektor Timo Korkeamäki.Startstipendierna ger forskarstuderandena möjligheten att komma igång med doktorandstudierna ordentligt och kunna fokusera på dem. Efter två års studier har studerandena ökat sin konkurrenskraft markant då de ansöker om extern finansiering för sina studier.Följande antagningsperiod till Hankens forskarskola inleds 29 februari och pågår till och med 1 april.Den nya satsningen på forskarstuderande är möjlig tack vare stöd från Stiftelsen Svenska handelshögskolan.Mer information:Forskarskolans direktör Anu Helkkula, tel. 0405442216
Stipendieombud Lotte Granberg-Haakana, tel. 0408373751