| 17.05.2019

Finlands Akademi beviljade profileringsfinansiering

Hanken har beviljats 500 000€ för att stärka högskolans forskningsprofilering. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsteman som Hanken har valt på basis av sin strategi och förbättrar förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet.

Ända sedan 2015 har Finlands Akademi beviljat en särskild form av ”Profi”-finansiering för att stärka universitetens forskningsprofilering. Tanken är att man på det här sättet stöder finländska universitet att skapa en mera fokuserad forskningsprofil.Hanken har framgångsrikt ansökt om medel från profileringsprogrammet. Ur de tre första ansökningsrundorna 2015-2017 har Hanken beviljats 1,85 miljoner euro. Ur årets ”Profi 5”-runda beviljades man alltså ytterligare 500 000 euro för att användas under åren 2019-2023.-    Vid Hanken kommer finansieringen att användas för att förstärka forskningen inom två områden: kvantitativ forskning av konsumenter och marknadskonkurrens, samt forskning om hållbar finansiell styrning och redovisning, säger Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskning.Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel och Hankens ansökan fick 5/6 poäng. Elva av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringssummorna varierar mellan 500 000 euro och knappt 15 miljoner euro.Besök Finlands Akademis webbplats för ytterligare information.Mera information:
Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskning
jaakko.aspara@hanken.fi