Doktorsavhandling: Företag utan verksamhet kan inverka fördelaktigt på patentsystemet

Doktorsavhandling: Företag utan verksamhet kan inverka fördelaktigt på patentsystemet

Färsk doktorsavhandling visar att företag utan verksamhet inte inverkar så negativt på patentsystemet som debatten hittills låtit påskina.

Företag utan verksamhet (FUV) är personer eller enheter som använder patent främst för att skapa vinst snarare än tillverka patentskyddade uppfinningar. FUV har ansetts som det största problemet i dagens patentsystem och har anklagats för att orsaka en mängd ogrundade patenträttegångar som sägs bli en börda för industrin och hindra tekniska innovationer.

Kelli Larson behandlar just den här typen av patentaktörer i sin avhandling The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges.

-Mina resultat tyder på att trots den polariserade debatten om FUV, finns det väldigt lite empirisk forskning som skulle styrka största delen av kritiken som riktas mot FUV och deras sätt att tillämpa patent, säger Larson.

Avhandlingen erbjuder en mera balanserad syn på FUV diskussionen och tillför allmän kunskap om FUV-fenomenet överlag. Larsons forskning visar hur affärsmodellen för FUV-patent fungerar i verkligheten.

-Mina forskningsresultat visar att trots vissa nackdelar, har FUV också en gynnsam inverkan på patentsystemet. En fördel är att de hjälper patentägarna med att driva igenom sitt patent och det är en av grundstenarna i ett välfungerande patentsystem, sammanfattar Larson.

Kelli Larson disputerar i handelsrätt på sin avhandling The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges måndagen den 25 september 2017 kl. 11.

Tid: 25.9.2017 kl.11

Plats: Festsalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Paul Torremans, University of Nottingham
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Hanken

Mera information:

Kelli Larson
Tfn: +358 40 3521 317
kelli.larson@hanken.fi