Aktiva grönväggar förhöjer studieorken och trivseln på Hanken

Aktiva grönväggar förhöjer studieorken och trivseln på Hanken

I år startade Hanken sitt läsår genom att investera i Naava aktiva grönväggar med avsikten att förbättra inomhusluften i studiemiljön.
Satsningen på att förbättra luftkvaliteten görs i samarbete med företaget NaturVention på högskolans campus i Helsingfors och Vasa. NaturVention är ett bolag som i fem års tid utvecklat aktiva grönväggar som på ett naturligt sätt förbättrar inomhusluften i de lokaler de finns.cropped_naturvention-3-hanken-adobergb.jpg

- Väggarna är placerade i utrymmen där våra studerande vistas längre tider, så som biblioteket och våra grupparbetsrum. Avsikten med väggarna är att genom bättre luftkvalitet skapa bättre studieförutsättningar för våra studerande som ibland sitter långa dagar vid sina tentböcker, berättar rektor Karen Spens.

För att studera grönväggarnas effekt gjordes enkäter bland de studerande i bibliotekets läsesal både före väggarna installerades och efter att de funnits på plats i en månad. Studerandena fick inte på förhand information om väggarna. Resultaten visar att väggarna redan på så kort tid haft en klart positiv effekt för trivseln.

- Av alla svarande angav 32,7 % att de tycker att luften i biblioteket blivit bättre och färre studerande klagade på negativa symptom som huvudvärk och torra ögon. Dessutom ansågs grönväggarna ha ökat på trivseln i läsesalen, berättar bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm.

För NaturVention känns samarbetet med ett universitet naturligt.

 

cropped_naturvention-119-hanken-adobergb.jpg

- Vi har en unik produkt som bevisligen förbättrar inomhusluften. Effekten varierar beroende på utgångsläget och den tydligaste effekten märks i grupparbetsrum och i utrymmen där det vistas många människor samtidigt.

Det finns en klar efterfrågan på väggarna och vi har redan sålt över 500 stycken, berättar NaturVentions styrelseordförande Christian Aspegren.

NaturVention har sålt merparten av väggarna till undervisningssektorn redan under de fyra första åren då företaget samlat vetenskapliga bevis på att det av dem patenterade systemet fungerar. Responsen har varit mycket positiv.

- Vi är övertygade om att luften vi andas påverkar vår prestationsförmåga och vår hälsa, fastställer både Spens och Aspegren.

Hanken kommer att fortsätta investera i att utveckla studiemiljön och att anpassa den till de behov som dagens studerande har.