| 26.09.2016

130 000 e-böcker indexeras om i Hanna.

130 000 e-böcker indexeras om i Hanna under tiden 26 - 29.9, begränsad tillgång under tiden.

130 000 e-böcker indexeras om i Hanna under tiden 26 - 29.9, begränsad tillgång under tiden. E-böckerna kan också läsas direkt från e-brary plattformen.

Tags