Hanken Centre for Accounting, Finance and Governance

Hanken Helsinki and logo of AFG Centre
Välkommen till Hanken Centre for Accounting, Finance and Governance!

Hanken AFG Centret består av:
-          Forum för delande av och diskussion kring de senaste studierna inom området.
-          Nätverk av forskare och näringsliv för att tillsammans skapa lösningar.
-          Länkar till beslutsfattare, människor och samhället.

AFG Centret mål är att lösa problem inom praktisk redovisning, finansiering och handelsrätt i organisationer samt samhället som helhet, genom robust och teoretiskt omfattande forskning.

Nuvarande prioritetsområden för AFG Centret består av:

·        

Hållbarhetsredovisning och Impact Investing, inverkan av investeringar

·        

Finansiellt ledarskap och god förvaltning

·        

Datadrivet beslutsfattande inom finansiering och redovisning

 

Håll dig uppdaterad om Hanken AFG Centret:

LinkedIn hemsida: Hanken Centre for Accounting, Finance and Governance

(Denna webbplats är vår huvudsakliga informationskanal)

 

LinkedIngrupp: Hanken Accounting, Finance and Governance Network

(Detta nätverk är skapat för oss alla att dela, diskutera och lokalisera forskningssamarbeten)

 

Twitter: @Hanken_AFG

 

Kontakta oss:

AFG_centre@hanken.fi

 

 

Tags