Svenska

Hankens uppgift är att utbilda ekonomer som arbetar för det finländska näringslivet och samhället såväl i hemlandet som utomlands. Du som studerar på svenska på Hanken ska därmed kunna arbeta i tal och skrift på god svenska.

Välkommen till svensk affärskommunikation!

I ditt professionella yrkesliv ska du kunna kommunicera med kolleger och fackexperter men också med andra personer som inte har en utbildning inom ekonomi.

Avdelningen för svensk affärskommunikation ger dig som studerande verktyg så att du kan tala och skriva i olika situationer, genom olika kanaler, i olika roller och med olika målgrupper. Vi vill också hjälpa dig att utveckla tankespråket svenska, så att du kan uttrycka dig inom din vetenskapsgren.

Undervisningen i svenska handlar om att stärka språkkänslan och om att öva sig i att använda språket som ett professionellt redskap. Affärsbrev, företagspresentationer, marknadsföringstexter, rapporter och vetenskapliga texter är exempel på genrer som en ekonom i det finländska och det internationella näringslivet behöver lära sig hantera. Det man har lärt sig på sitt modersmål utgör en stabil grund för det man sedan behöver kunna klara av på ett annat språk.

Biämnet i svensk affärskommunikation (25 sp) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv.

Svenskans Libguide  fungerar som stöd för dina studier vid Hanken. På sidorna finns länkar till ordböcker, grammatik och litteratur, men också material relaterat till samhälle och kultur. Guiden i svenska har dessutom tips om vetenskapligt skrivande.

 

Mognadsprov

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på svenska avlägger ett s.k. mognadsprov i svenska som visar att de behärskar språket på modersmålsnivå. Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska.

Svenskt sammandrag

Du som skriver din magisteravhandling på engelska inom ett svenskt magisterprogram ska skriva ett svenskt sammandrag till din engelska avhandling. Bekanta dig med instruktionerna här.

Svenska som främmande språk

Hanken erbjuder kurser i svenska som främmande språk, Swedish as a foreign language, på olika nivåer. Studerande som inte har läst svenska tidigare är välkomna att delta i nybörjarkursen. Du som redan har lite kunskaper i svenska kan välja en kurs som bäst motsvarar din nivå. Nivå på kurserna utgår från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF). Om du inte är bekant med systemet kan du kontakta läraren och diskutera vilken kurs som bäst skulle passa dig.

Undervisande personal i svenska

Bergström, Marina (Vasa)

universitetslärare

Ämneskoordinator

V314

+358(0)403521752

Enberg, Caroline (Vasa)

universitetslärare

Tjänstledig 1.1.2022-31.12.2022

Huvitus, Mari (Helsingfors)

universitetslärare

A506

+358(0)403521232

Malmefjäll, Leila (Helsingfors)

universitetslärare (vikarie)

A505

Myntti, Tanja (Vasa)

timlärare

Peltola, Katja (Helsingfors)

universitetslärare

Svenska som främmande språk/Swedish as a foreign language

A506

+358(0)403521846

Stolt, Sofia (Helsingfors)

universitetslektor

+358(0)403521402

Sundström, Charlotta (Helsingfors)

universitetslärare

A505

+358(0)403521352

Wide, Carole (Vasa)

universitetslärare (vikarie)

V333

Ylikallio, Melker (Helsingfors)

timlärare