Personer Sofia Stolt

Sofia Stolt

Title

Universitetslektor

Mobile phone

+358 40 352 1402

Hanken room

A504

Department

Ämnet Svenska (Helsingfors)

Fil. dr, svenska språket, Helsingfors universitet, Finland, 2017

FD, Ämneslärare i modersmål och litteratur
Ledarskapsutbildning, 2014
Provmakare vid Studentexamensnämnden
Stadsstyrelseledamot i Grankulla
Fullmäktigeledamot i Grankulla stadsfullmäktige

Senaste publikationer
Sofia Stolt, Liselotte Nordman2019,'Arbitration, brand och välimiesmenettely',vol. 102,pp. 195-206.,
Sofia Stolt2018,'Boktipset',Hanken : en alumntidskrift från Svenska handelshögskolan,vol. 3,no. 2018,pp. 15-15.
Sofia Stolt, Mervi Vuolama-Ristola2017,'Mötesteknik - Kokoustekniikka',Finelc Newsletter,no. 5,pp. 9-10.
Sofia Stolt, Heidi Harju-Luukkainen, Sari Sulkunen2016,'Uppfattningen av lärandestrategier hos elever som för det mesta talar finska hemma, men går i svenskspråkig skola',Kognition & Pædagogik,vol. 1,no. 99,pp. 78-89.
Sofia Stolt2016,'Vägen till vitsordet',
Sofia Stolt2016,'Kollegial bedömning på summativa bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur',AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia,vol. 9,no. 2016,pp. 212-225.
Sofia Stolt2016,'Liten betoning på Norden i studentexamensprovets skriftpraktik i Finland',Kognition & Pædagogik,vol. 1,no. 99,pp. 32-38.
Activity:
Pedagogiska rådet (External organisation)
Activity:
Activity:
Activity:
Fullmäktigeledamot (External organisation)
Activity: