| 18.04.2019

Klaus Ilmonen ny Professor of Practice vid Hanken

Juris doktor Klaus Ilmonen har utnämnts till Professor of Practice från och med april 2019. Ilmonen är expert inom bolagsrätt och bolagsstyrning.

Klaus Ilmonen har doktorerat inom EU:s bolagsrätt och corporate governance-reglering vid Helsingfors universitet. Han är särskilt intresserad av jämförande corporate governance och under våren 2019 ordnar han en kurs inom ämnet på Hanken.

Ilmonen är partner vid advokatbyrån Hannes Snellman, och jobbar med börsbolagstransaktioner. Minna Martikainen, professor i redovisning, säger att Ilmonens expertis behövs för Hankens utveckling.

– Klaus Ilmonens expertis inom corporate governance, hans gedigna erfarenhet inom affärsjuridik och intresse för undervisning är precis det Hanken behöver inför framtiden.

Som Professor of Practice anser Klaus Ilmonen att det är viktigt att bidra till att bygga starka band mellan undervisning, akademisk forskning och affärslivet.

– Det är viktigt att nya fenomen i affärsjuridiken analyseras och att akademiska forskningen kan riktas på fenomen som präglar vår tid. Närheten till affärslivet bidrar också till undervisningen. Min plan är att presentera juridiken som ett verktyg för bolagsledning och för transaktionsarbete med aktuella exempel från affärsjuridiken, säger Ilmonen.

Ilmonen anser att det är intressant att få arbeta som Professor of Practice just på Hanken.

– Jag har länge följt med Hankens arbete inom corporate governance-frågor, och upplevt att engagemanget särskilt inom Nordisk bolagsstyrning har varit mycket högklassigt. Jag vill gärna bidra till att föra vidare det arbetet nationellt och internationellt, säger Ilmonen.

Professor of Practice utnämns på tre år med möjlighet till två års förlängning.

 

 

Klaus Ilmonen är ny Professor of Practice vid Hanken.jpg