| 23.09.2019

Två nya Professor of Practice vid Hanken

Torkel Tallqvist och Pekka Sääskilahti har blivit utnämnda till Professor of Practice vid Hanken. Tallqvist är expert inom företagsledningsfrågor och entreprenörskap och Sääskilahti är expert på immaterialrätt, konkurrenspolitik och prissättning.

Torkel Tallqvist kommer att bidra till utvecklingen av undervisningen i företagsledning och entreprenörskap samt

Torkel Tallqvist är utnömnd till Professor of Practice.png

förändringsarbete inom företag. Han kommer också att undervisa själv i en helt ny typ av kurs med stark näringslivskoppling.

– Jag gläder mej att få utnyttja mina kunskaper från företagsledning, affärsutveckling och doktorsforskning i ett nytt sammanhang. Målet är att igen skapa ny kunskap, varaktig nytta i lag med tänkare, studerande och affärsidkare.

Tallqvist har doktorerat vid Åbo Akademi  på att identifiera innovationsmönster inom branscherna konsumtionsvaror och tung industri. Han har senast jobbat som Investment Director för vinbolaget Inkerman.

– Torkel Tallqvist har länge varit en stor tillgång för Hanken genom att agera mentor för våra studenter i entreprenörskap och företagsledning. Han har också bidragit starkt till att Hanken är en ledande akademisk institution då det gäller forskning i entreprenörskap, säger Joakim Wincent, professor i företagsledning och entreprenörskap.

Pekka Sääskilahti knuten till Helsinki GSE

Pekka Sääskilahti har gjort en lång karriär inom nationalekonomi och immaterialrätt, och prissättningsfrågor. I sin roll som Professor of Practice är Sääskilahti knuten till institutionen för nationalekonomi och Helsinki GSE, och han vill uppmuntra studenter att tillämpa nationalekonomi i praktiken och att utveckla sina egna tillvägagångssätt.

Pekka Sääskilahti är utnämnd till Professor of Practice.jpg

 

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig, som jag är tacksam för. Jag har länge jobbat för att förbättra användningen av nationalekonomi i beslutsfattandet i finländska bolag. Att nu få en möjlighet att jobba med Hankenstudenter och forskare med metodologier och tillvägagångssätt för att införa nationalekonomiskt inflytande i affärslivet är vad jag hoppas på allra mest, säger Sääskilahti.

Sääskilahti har en doktorsexamen från Helsingin Kauppakorkeakoulu. Han har under hela sin karriär jobbat med frågor om hur företag konkurrerar på marknaden. Han har bland annat jobbat för Nokia i över tio år, och nu är han Senior Vice President och Head of Finland and Scandinavia vid konsultföretaget Compass Lexecon.
 
– Pekka Sääskilahti har en långvarig och gedigen erfarenhet av prissättning samt värdering av IPR inom high-tech sektorn, speciellt Nokia. Under senare år har han varit verksam med konkurrensanalys inom ramen för en central position i ett av världens ledande konsultföretag på området, Compass Lexecon. Pekka Sääskilahti är en strålande föreläsare med förmåga att sammankoppla dagsaktuella observationer och case inom intressanta och dynamiska branscher med ekonomisk teori, säger Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi vid Hanken.