Personer Tom Lahti

Tom Lahti

Titel

Biträdande professor (Tenure Track)

Hanken room

F.3.11

Department

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Languages