Jaakko Aspara

Jaakko Aspara

Titel: 
Grönroos professor i marknadsföring
Title: 
Grönroos Professor in Marketing
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1532
Intern telefon: 
532
E-post: 
jaakko.aspara@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Marketing (Helsinki)

Enhet/ämne:

Marknadsföring (Helsingfors)

Office hours:
Thursday 10 - 11
Mottagningstid:
Torsdag 10 - 11