Personer April Spivack

April Spivack

Titel

Biträdande professor (Tenure Track)

Hanken room

505, Arkadia 28

Department

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Senaste publikationer
2023,Journal of Business Venturing Insights,vol. 20,
2023,IMM – Industrial Marketing Management,vol. 115,no. November 2023,pp. 421-438.
2022,Healthcare Design,vol. 22,no. 6,pp. 37-39.
2021,Journal of Business Venturing Insights,vol. 15,
2020,Management Teaching Review,vol. 5,no. 3,pp. 218-230.