|
Information om Hankens karriärstig (tenure track).
|
Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig konkurrensfaktor i rekryteringen av toppforskare och i strävan att behålla den akademiska personal som redan arbetar vid Hanken. Därför har Hanken nu uppdaterat sin personalinstruktion.