|
Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet lanserade grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter 30.9.2016.