Efter kursansökan

Läs mer om vad som sker efter att du gjort din kursansökan och fått bekräftelse på att du beviljats en plats.

Processen efter att du fått en kursplats:

1. Vänta. Alla kursanmälningar förs manuellt in i Hankens studieregister, och vi ber därför om tålamod efter att du anmält dig. När du är registrerad i Sisu kan du gå vidare till steg 2. Observera att du inte får något separat mejl om att du är registrerad.

2. Aktivera ditt användar-ID. Se rubrik om detta längre ner på denna sida. Du kan inte aktivera ditt användar-ID innan vi registrerat dig i Sisu (steg 1 här ovan). Om du får ett felmeddelande beror det sannolikt på att vi inte ännu hunnit registrera dig. Om du redan har ett aktivt användar-ID ska du hoppa över detta steg.

3. Skapa studieplan samt anmäl dig i Sisu Opens in new window . När du blivit 1) registrerad samt 2) fått användar-ID till Hankens nätverk ska du 
a) skapa en studieplan
och
b) anmäla dig till undervisningen för de kurser du valt, senast en vecka före kursstarten eller inom den tid som anges i kursbeskrivningen i Sisu. Du hittar detaljerade instruktioner på den här sidan Opens in new window . Vi har även gjort en kort videoinstruktion Opens in new window för dig som föredrar det. Anmälan till undervisningen gör att du kommer med på kursens deltagarlista och därmed nås av lärarens epost inför kursstarten

4. Logga in på kursens Moodle Opens in new window -sida. Kursmaterialet finns i Moodle. Föreläsaren delger deltagarna kursens Moodle-nyckel inför kursstart (efter att kursens anmälningstid är slut i Sisu), antingen via epost till din hanken-adress, eller i Sisu. Kom ihåg att även kolla din skräppost om du inte fått mejl när kursen startar.

Om du har problem, vänligen kontakta samarbetsstudier@hanken.fi.

Här hittar du nyttiga studieverktyg Opens in new window , bl.a. instruktioner till kursschema
Här hittar du info om tenter Opens in new window
Du har även tillgång till Hankens bibliotek Opens in new window

 

Du bör aktivera ditt användar-ID för Hankens nätverk minst en vecka innan kursstart för att hinna anmäla dig till undervisningen i Sisu samt få åtkomst till din Hanken-e-post Opens in new window  (länk bakom inloggning med Hanken-ID) dit läraren skickar all viktig information, som du behöver för att registrera dig i Moodle och komma åt kursmaterialet.

Du hittar anvisningar om hur du aktiverar ditt användar-ID här Opens in new window . Vänta dock en tid (1-2 veckor) innan du aktiverar - vi måste först hinna manuellt registrera dig i Hankens studiesystem.

Vänligen notera att du behöver finländska bankkoder för att kunna aktivera ditt användar-ID elektroniskt. I övriga fall ska du besöka Hanken och visa upp ditt identitetsbevis. Om du har problem, vänligen kontakta Hankens IT-stöd på help@hanken.fi.