Sammanläggningsavhandling

Här hittar du instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar.

De nya instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar (dessa har uppdaterats enligt Forskningsrådets beslut 08.05.2019):

Anu Helkkula
tors, 17.09.2020 - 11:25

De gamla instruktionerna för sammanläggningsavhandlingar (Ursprungligen fastställda av Akademiska rådet i 29.10.2014.)

 

Sammanläggningsavhandling för ekonomie licentiat

För sammanläggningsavhandling avseende ekonomie licentiatexamen gäller samma anvisningar som för doktorsavhandling (se anvisningarna för doktorsavhandlingar här), med den skillnaden att antalet artiklar i den skall motsvara minst två individuellt skrivna artiklar, av vilka minst en skall vara publicerad, accepterad för publicering eller motsvara kraven för publicering i en sådan vetenskaplig tidskrift som tillämpar sakkunnigförfarande. Denna artikel skall vara individuellt skriven av den studerande.