Studentbostäder

Wintery landscape and apartment buildning
Söker du studentboende? Här hittar du tips om Hankens egna studentbostäder i Helsingfors och allmänna stundentbostäder i både Helsingfors och Vasa.

Hitta bostad i Helsingfors

Hankens egna studentbostäder

Hankens egna studentbostäder finns i Arabiastranden på den sk Majstranden och blev färdiga för inflytt år 2019! Om du är närvaroanmäld examenstuderande vid Hanken har du rätt att söka om dessa hyresbostäder. Man kan fortlöpande lämna in en ansökan.

Huset är ett samarbete med Arcada. Ansökningarna hanteras av bolaget Arcada Nova. Ansökan sker genom att fylla i e-blanketten: https://www.majstranden.fi/sok-bostad/

OBS! Hankeiter skall anteckna i ansökningsblankettens punkt 6:
Jag studerar vid Hanken och ansöker om bostad i Majsporten

Bostadshuset Majsporten består av 103 bostäder fördelade på 85 ettor, 14 tvåor (par- och kompisboende) och fyra treor. 40 % av bostäderna har reserverats för hyresgäster som studerar vid Hanken. Hyrorna och bostäderna enligt följande:

- etta 24,5 -32m2, 60st. Hyra 470-520€ för hela lägenheten
- etta + alkov (lämpliga även för parboende), 34,5-40,5 m2, 25st. Hyra 587-731€ för hela lägenheten
- tvåa 37-45,5m2, 9st. Hyra 685-800€ för hela lägenheten
- tvåa (2 separat rum + ett gemensamt rum), 56-60,5m2, 9st. Hyra 896-940€ för hela lägenheten

Alla hyresavtal görs för ett läsår i gången. Kravet för att få ansöka om bostad och förlänga ditt avtal är att du är närvaroanmäld och att du skött dig som hyresgäst. För övrigt gäller samma ordningsregler, allmänna villkor samt regler för uthyrning i andra hand som gäller i studiebostäderna vid Majstranden: https://www.majstranden.fi/for-hyresgaster/

Bostäderna i Majsporten är Hankens första studiebostäder. År 2021 blir Hankens nästa hus med över 80 studentbostäder på Busholmen färdiga.

Övriga studentbostäder i Helsingfors

Svenska Studenters Bostadsstiftelse erbjuder bostäder åt studerande som tillhör någon av de svenskspråkiga nationerna. Bostäderna i Majstranden söks med samma blankett som Majsporten. Du ökar dina möjligheter att få en bostad i Majstranden genom att skriva in att du både studerar vid Hanken och är medlem i någon nation.

HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) har ett utbud på ungefär 8 500 bostäder. HOAS-bostäder kan sökas av heltidsstuderande. Helsingfors stad har också bostäder i de flesta stadsdelar i Helsingfors med rimliga priser.
 

Hitta bostad i Vasa

VOAS (Vasa studiebostadsstiftelse) hyr ut bostäder till studerande som gått ut grundskolan och studerar vid en läroinrättning i Vasa. VOAS erbjuder ettor, boxbostäder och familjebostäder i Brändö, Gerby, Melmo, Orrnäs, Sunnanvik och Vöråstan. Även Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelse erbjuder boende för studerande i Vasa.

Den internationella plattformen HousingAnywhere.com förmedlar bostäder för kortare perioder.