Antagning på basis av svenska gymnasiebetyg

Om du avlagt andra stadiets utbildning i Sverige kan du bli antagen på basis av din examen till Hanken fr.o.m. 2021!

För att kunna antas krävs att:

 • Du avlagt en gymnasieexamen utfärdad i Sverige som uppfyller kravet för grundläggande behörighet
 • Du avlagt de kurser som krävs för att uppfylla kravet om särskild behörighet
 • Du har ett meritvärdet på minst 15.20 i din gymnasieexamen

Alla sökande som uppfyller de ovanstående kraven rangordnas och de med högsta meritvärde antas, i enlighet med antagningskvoten.

Ansökningstiden är 16.3–31.3.2022 kl.15.00, ansökan görs via studieinfo.fi-portalen.

Detta krävs av din gymnasieexamen för att den ska uppfylla grundläggande behörighet:

 • minst 2 250 gymnasiepoäng (s.k. reducerat program eller samlat betygsdokument räcker således inte)
 • avlagt Engelska 5 (eller högre nivå) med godkänt betyg
 • avlagt Matematik 1 (eller högre nivå) med godkänt betyg
 • avlagt Svenska 1 och Svenska 2 med godkända betyg. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Mer information om grundläggande behörighet hittar du på den svenska sajten antagning.se.

Detta krävs för att du ska uppfylla kravet på särskild behörighet:

 • avlagt Svenska 3 med godkänt betyg (eller Svenska som andraspråk 3) *
 • avlagt Engelska 6 med godkänt betyg
 • avlagt Matematik 2b med godkänt betyg (eller 3B eller 3C)
 • avlagt Samhällskunskap 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)
 • avlagt Historia 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)

 

I och med detta uppfyller du Hankens språkkrav i svenska.

Du  måste ha minst meritvärdet 15.20 i din gymnasieexamen. Räkna ut ditt meritvärde själv för att veta om du är behörig att söka in genom att besöka den svenska sajten antagning.se.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma meritvärde och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

 1. högsta betyg i Matematik enligt prioritetsordning:
  1. kurs 3c
  2. kurs 3b
  3. kurs 2b
 2. högsta betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 3. högsta betyg i Engelska 6
 4. högsta betyg i Samhällskunskap enligt prioritetsordning:
  1. kurs 1b
  2. kurserna 1a1 + 1a2
 5. högsta betyg i Historia enligt prioritetsordning:
  1. kurs 1b
  2. kurserna 1a1 + 1a2

Om de sökande ännu efter detta har likvärdiga betyg och meritvärde antas alla sökande (inom ramen för antagningskvoten).

Du kan ansöka via detta antagningssätt om du i ansökningsskedet i mars ännu saknar maximalt två av de kurser som definierats som grund för Särskild behörighet och/eller ifall du ännu inte har uppnått 2 250 gymnasiepoäng. Du måste dock redan i ansökningsskedet i mars ha minst 15.20 som meritvärde, och meritvärdet får inte sjunka under 15.20 i det slutgiltiga avgångsbetyget.

Du som utexamineras under ansökningsvåren blir villkorligt antagen. Du måste kunna uppvisa att ditt slutliga gymnasiebetyg uppfyller kraven gällande grundläggande behörighet, särskild behörighet och meritvärde senast i juni (även om antalet avlagda kurser och deras betyg skulle ändra under tiden mars-juni), annars upphävs det villkorliga antagningsbeslutet. 

Bilagor

Sökande bör sända in:

 • Inskannad kopia av avgångsbetyget. Om du utexamineras våren 2021 och ännu inte fått ditt slutliga avgångsbetyg, så ska du lämna in en inskannad version av ditt senast utfärdade betyg som innehåller alla de kurser du vill att Hanken tar i beaktande i bedömningen av din ansökan. Hanken tar ej i beaktande kurser som inte kan avläsas från ett betyg.
 • Skolans fullständiga namn och kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer, hemsida)

Bilagorna lämnas in elektroniskt i samband med att du fyller i ansökningsblanketten. Om du av någon orsak inte kan leverera bilagorna elektroniskt kan de också sändas per e-post till adressen ansokan@hanken.fi .

Bilagorna ska vara Hanken till handa senast 6.4.2022 kl.15.00 (finsk tid). 

Notera!

Alla som antas via detta antagningssätt blir villkorligt antagna tills deras examen har verifierats av antagningsteamets personal, antingen genom direkt kontakt med gymnasiet eller på annat sätt.

Denna ansökan är endast till för sökande som avlagt sin gymnasieexamen 2014 eller senare. Detta, eftersom det år 2014 genomfördes en stor förändring av svenska gymnasiets läroplan. 

Denna ansökan är endast öppen för sökande som avlagt sin andra stadiets examen i Sverige; en svensk gymnasieexamen som uppfyller kravet om grundläggande behörighet, särskild behörighet och betyget kan definieras ha meritvärdet minst 15.20. Sökande med andra stadiets examen från Finland eller andra länder, kan ansöka via någon av våra andra antagningar.

Tags