Antagning på basis av svenska meriter

På den här sidan hittar du information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på svenska meriter, det vill säga basis av andra stadiets utbildning i Sverige eller det svenska Högskoleprovet.

Du kan söka till Hankens svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildning (3 år + 2 år) på basen av svenska meriter om du har avlagt en andra stadiets examen utanför Finland. Du kan söka in med din gymnasieexamen eller med ditt resultat från Högskoleprovet.

Ansökningstid 13.3-18.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid)

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov) och på basis av svenska gymnasiebetyg eller Högskoleprovet. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Resultaten för antagningen meddelas i mitten av juni. 

För att kunna antas på basis av dina gymnasiebetyg krävs att:

 1. Du avlagt en gymnasieexamen utfärdad i Sverige som uppfyller kravet för grundläggande behörighet
 2. Du avlagt de kurser som krävs för att uppfylla kravet om särskild behörighet
 3. Du har ett meritvärde (inkl meritpoäng) på minst 18.00 i din gymnasieexamen
 4. Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska Opens in new window

Grundläggande behörighet

innebär att du i din gymnasieexamen avlagt:

 • minst 2 250 gymnasiepoäng 

 • kursen Engelska 5 (eller högre nivå) med godkänt betyg

 • kursen Matematik 1 (eller högre nivå) med godkänt betyg

 • kursen Svenska 1 och Svenska 2 med godkända betyg. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Alternativt kan du också visa din grundläggande behörighet med det svenska behörighetsprovet. Mer information om grundläggande behörighet hittar du på den svenska sajten antagning.se Opens in new window .

 

Särskild behörighet

innebär att du i din gymnasieexamen avlagt:

 • kursen Svenska 3 med godkänt betyg (eller Svenska som andraspråk 3) *
 • kursen Engelska 6 med godkänt betyg
 • kursen Matematik 3B eller 3C med godkänt betyg
 • kursen Samhällskunskap 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)
 • kursen Historia 1B med godkänt betyg (alternativt 1a1+1a2)

* I och med detta uppfyller du Hankens språkkrav i svenska.

 

Meritvärde 18.00

innebär att måste ha minst meritvärdet 18.00 (inkl meritpoäng) i din gymnasieexamen för att kunna antas. Meritvärde består av jämförelsetalet plus eventuella meritpoäng. Du kan besöka den svenska sajten antagning.se Opens in new window för att räkna ut ditt jämförelsetal. Meritpoäng ges för moderna språk, engelska 7 och matematik 4 eller 5 enligt följande: 

 • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng
 • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng
 • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng
 • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng

Totalt kan sökande få max 2.5 meritpoäng.

Alla sökande som uppfyller de ovanstående kraven rangordnas och de med högsta meritvärde antas, i enlighet med antagningskvoten. Hankens antagningskriterier definierar hur sökande med lika poäng rangordnas.

För att kunna antas på basis av Högskoleprovet krävs att:

 • Du har avlagt det svenska Högskoleprovet under de senaste fem (5) åren och har en andra stadiets examen i utlandet som ger behörighet att inleda högskolestudier.
 • Du har minst resultatet 1.20 poäng i Högskoleprovet (högsta poäng är 2.00)
 • Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska Opens in new window

Ifall det finns fler behöriga sökande än antagningskvoten som uppfyller minimikravet på 1.20 poäng rangordnas sökande först på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Ifall det finns fler sökande med samma poängantal avgör lotten, precis som i den svenska antagningsprocessen.

Om du avlägger Högskoleprovet våren 2024 ska du ändå lämna in din ansökan inom ansökningstiden och välja alternativet att du "avlägger Högskoleprovet våren 2024". Du har då möjlighet att lämna in ditt resultat fram till 10.6.2024 kl.15.00 (finsk tid). 

Notera! Du behöver ha avlagt din andra stadiets utbildning utanför Finland, t.ex. i Sverige för att kunna antas på basen av Högskoleprovet. 

 

Du kan ansöka till Hankens kandidatutbildning även om du i ansökningsskedet ännu inte har en avlagd andra stadiets examen.

Ansökning via svenskt gymnasiebetyg

 • Du kan ansöka via detta antagningssätt om du i ansökningsskedet även om du då inte ännu har uppnått 2 250 gymnasiepoäng. Du måste dock redan i ansökningsskedet ha minst 18.00 som meritvärde (inkl meritpoäng), och meritvärdet får inte sjunka under 18.00 i det slutgiltiga avgångsbetyget.
 • Du som utexamineras under ansökningsvåren blir villkorligt antagen. Du måste kunna uppvisa att ditt slutliga gymnasiebetyg uppfyller kraven gällande grundläggande behörighet, särskild behörighet och meritvärde senast 11.7.2024 kl.15.00 (finsk tid) (även om antalet avlagda kurser och deras betyg skulle ändra under tiden mars-juni), annars upphävs det villkorliga antagningsbeslutet.

 

Ansökning via Högskoleprovet

 • Du kan ansöka via Högskoleprovet även om du ännu inte har utexaminerats från andra stadiets utbildning i utlandet.
 • Du som utexamineras under ansökningsvåren blir villkorligt antagen tills du uppvisar ett avgångsbetyg. Det behörighetsgivande avgångsbetyget måste uppvisas senast senast 11.7.2024 kl.15.00 (finsk tid), annars upphävs det villkorliga antagningsbeslutet.

Notera!

Alla som antas via detta antagningssätt blir villkorligt antagna tills deras examen har verifierats av antagningsteamets personal, antingen genom direkt kontakt med gymnasiet eller på annat sätt.

Ansökan på basen av svenska betyg är för sökande som avlagt sin gymnasieexamen 2014 eller senare. Detta eftersom det år 2014 genomfördes en stor förändring av svenska gymnasiets läroplan. 

Ansökan på basen av svenska betyg är endast öppen för sökande som avlagt sin andra stadiets examen i Sverige. Sökande med andra stadiets examen från Finland eller andra länder, kan ansöka via någon av våra andra antagningar Opens in new window .

Tags