Betygsantagning

Här hittar du information om betygsantagningen 2020.

Betygsantagningen till Hankens kandidatutbildning 2020

Antagningen till universiteten förnyas nationellt 2020. En av nyheterna är att från och med 2020 ska minst 50% av all antagning till universiten basera sig på studentexamensbetyget. För Hankens del är det i sig inget nytt då vi redan sedan 2018 har antagit 60% av våra nya studerande via betygsantagning. Mera information om projektet "Universitetsantagning 2020" finns här och här. 

I betygsantagningen kan man bli antagen på basen av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-/EB-/finländskt Reifeprüfung-examensbetyg. 60% av nya studerande antas på basen av betygspoäng enligt det nationella samarbetet för ekonomutbildningarnas antagning. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla ekonomutbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basen av betyg eller inträdesprov. 

Sökande behöver inte själv på något sätt ange om hen vill bli antagen på basen av betyg eller inträdesprov, varje sökande beaktas automatisk i båda dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i inträdesprovet för att bli antagen.

Student 2020

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast våren 2020 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 12.5.2020. Gymnasierna ska skicka in information till studentexamensregistret senast 12.5.2020. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

Poängtabellerna

Information om poängräkningen och poängtabellerna för årets betygsantagning hittar du via länkarna längst ner på sidan.

Resultat

De som antas på basen av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post senast 27.5.2020. 

Om en sökande blir antagen via betygsantagingen till den utbildning/högskola som är hens första prioritet ska hen inte delta i inträdesprovet.

Om en sökande inte blir antagen via betygsantagningen (eller som i betygsantagningen blir antagen till ett av sina lägre prioriterade ansökningsmål och ännu vill försöka antas till ett högre ansökningsmål) deltar i inträdesprovet för att istället kunna antas på basen av resultatet i provet. Läs mer om inträdesprovet här.