Betygsantagning

Här hittar du information om betygsantagningen inom gemensamma ansökan till Hankens kandidatutbildning på svenska 2024.

Det vanligaste sättet att antas till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning på svenska är via betygsantagning. 60 % av nya studerande antas på basis av betygspoäng.

I betygsantagningen kan man bli antagen på basis av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-/EB-/finländskt RP/DIA-examensbetyg. Sökande med yrkesexamen kan inte bli antagen i betygsantagningen på basis av sitt yrkesexamensbetyg, utan de kan enbart antas genom urvalsprovet Opens in new window  - se mer info här.

Ansökningstiden är 13.3–27.3.2024  kl.15.00. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi Opens in new window -portalen.

För att kunna antas via betygsantagning måste du:

  • ha avlagt finländsk studentexamen eller IB-/EB-/RP/DIA-examen.
  • uppnå minst 77 betygspoäng
  • uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort)
  • Uppfylla Hankens språkkrav
  • vara förstagångssökande: Om du redan tidigare har mottagit en studieplats vid en finländsk högskola är du inte längre förstagångssökande.

Ansökande rankas enligt betygspoäng och endast de med högst poäng antas. Du kan klicka på knapparna nedan för att hitta tabeller över hur dina examensbetyg konverteras till poäng.

Vad då "gemensam antagning"?

Ansökan till Hankens kandidatprogram är del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla ekonomutbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basis av betyg eller urvalsprov.

Du kan läsa mera om den gemensamma antagningen till ekonomutbildning här.

Då du ansöker till Hanken via gemensamma antagningen med dina betyg anmäls du också automatiskt till urvalsprovet. Du behöver inte själv på något sätt ange om du vill bli antagen på basis av betyg eller urvalsprov. Varje sökande beaktas automatiskt i båda dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om du kan antas i betygsantagningen. Om du inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om du får tillräckligt många poäng i urvalsprovet för att bli antagen.

Du kan ansöka till Hanken via betygsantagningen även om du inte ännu avlagt din studentexamen.

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast under ansökningsvåren och vars uppgifter finns i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska skicka in information till studentexamensregistret senast samma datum.

Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.


För sökande som avlägger IB-, EB- eller RP/DIA-examen under ansökningsvåren beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in.

Om en sökande inte blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet.


 


Resultat

De som antas på basis av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post senast 27.5.2024. 

Om en sökande blir antagen via betygsantagingen till den utbildning/högskola som är hens första prioritet ska hen inte delta i urvalsprovet (undantag: de som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen under ansökningsvåren blir villkorligt antagna Opens in new window i betygsantagningen ända tills sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats i det slutliga betyget).

Om en sökande inte blir antagen via betygsantagningen (eller som i betygsantagningen blir antagen till ett av sina lägre prioriterade ansökningsmål och ännu vill försöka antas till ett högre ansökningsmål) deltar i urvalsprovet för att istället kunna antas på basis av resultatet i provet. Läs mer om urvalsprovet här.