Finländsk studentexamen

På den här sidan hittar du poängtabellerna för finländsk studentexamen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Poängsättningen för betygsantangingen 2020

Poängssättningen och poängtabellen förnyas inför betygsantangingen till Hanken 2020. Dessutom införs det ett tröskelkrav på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort). Se mer info nedan.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen. 

För att kunna ha möjlighet att bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 betygspoäng, och dessutom uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som ger sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Maximalt poängantal: 154,0

Poängtabell för betygsantagningen

EKONOMIUTBILDNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33

27,5

22

16,5

11

5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång

36,1

30

24

18

12

6

matematik, kort

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Det språk som ger de högsta poängen

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

De två ämnen som ger de högsta poängen

biologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

fysik

26,5

22

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

geografi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

psykologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

hälsokunskap

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

religion/livsåskådningskunskap

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

samhällslära

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

övriga realämnen**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Här finns info om hur du konverterar EB, IB och RP/DIA vitsord. 

Bilagor

Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (också de som blir studenter våren 2020) får vi studentexamensresultatet direkt från Studentexamensnämnden och du behöver alltså inte lämna in ditt studentbetyg separat till oss.

Du som ej gått svenskspråkig gymnasium i Finland måste dock bevisa dina språkkunskaper i svenska, och eventuellt lämna in en bilaga över det, alternativt anmäla dig till vårt språkprov i svenska. Läs mera här.

Alla bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan i studieinfo.fi senast 1.4.2020!