Finländsk studentexamen

På den här sidan hittar du poängtabellerna för finländsk studentexamen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen.För att kunna beaktas i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning måste du få minst 77 betygspoäng, och dessutom uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som ger sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Maximalt poängantal: 154,0

Poängtabell för betygsantagningen

EKONOMIUTBILDNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33

27,5

22

16,5

11

5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång

36,1

30

24

18

12

6

matematik, kort

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Det språk som ger de högsta poängen

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

De två ämnen som ger de högsta poängen

biologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

fysik

26,5

22

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

geografi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

psykologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

hälsokunskap

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

religion/livsåskådningskunskap

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

samhällslära

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

övriga realämnen**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk. Om den sökande har avlagt två prov som bygger på lärokursen för modersmål, beaktas det ena (det som ger högre poäng) som modersmål och det andra som språk, lång lärokurs.
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

För realprov som skrivits enligt gammalt förfarande ges inga poäng.

Om det uppstår fall där flera sökande har samma antal poäng och antagningskvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande enligt följande:

  1. högsta poängen för vitsordet i matematik (kort eller lång)
  2. högsta poängen för vitsordet i modersmålet
  3. högsta poängen för vitsordet i ett långt språk
  4. högsta poängen för vitsordet i ett realämne
  5. vitsordet i det ämne som därefter ger de högsta poängen

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

Här finns info om hur du konverterar EB, IB och RP/DIA vitsord.