Vad kan du studera på Hanken?

På den här sidan kan du läsa om vilka olika ämnen du kan läsa hos oss och vilka jobb du kan få med olika ämneskombinationer.

Studenter står i ring och talar i foajén

Grundkurser för alla

Dina studier på Hanken handlar om att studera samhället ur en ekonomisk synvinkel. Det här gör du genom att under det första studieåret prova på grundkurser inom alla huvudämnen. Efter det första året väljer du ett som du fördjupar dig i.

Många möjligheter

På Hanken lär du dig att analysera företag och hur företagen fungerar i samhället. Du blir en expert på hur samhälle, ekonomi och företag samverkar. Och det är en sakkunskap som arbetsgivare uppskattar och som du kan utnyttja på en mängd olika sätt när du börjar jobba.

Säker sysselsättning

Tre månader efter utexamineringen hade 95 procent av Hankeiter jobb, enligt den senaste karriärstudien som gjordes 2016. 78 procent hade jobb redan före utexamineringen. Man kan alltså med fog säga att Hankeiterna är eftertraktade av arbetsgivarna! 

 

Frågetecken

Visste du att…?

Med en utbildning på Hanken kan du välja bland många yrken i framtiden. Läs om vilka dörrar olika karriärstigar öppnar för dig här.

 

Hankens ämnen i korthet

 

ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGSLEDNING 

starta ett företag och lär dig vad som gör det framgångsrikt

 

FINANSIELL EKONOMI

analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet (t.ex. placeringar) eller investeringar (t.ex. att bygga en fabrik)

 

FÖRETAGSLEDNING & ORGANISATION

leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning (t.ex. vem är bra på vad och hur får företaget ut det mesta av sin personal)   

 

HANDELSRÄTT

anpassa företags verksamhet till finländska och internationella spelregler (t.ex. vad måste man betala skatt på, vilka rättigheter har arbetare)

‍                         

INFORMATIONSBEHANDLING

planera företags datahantering och datasystem (t.ex. ordersystem, bokföringsprogram, personalsystem)

‍                         

LOGISTIK OCH SAMHÄLLSANSVAR

förmedla varor och tjänster på det mest effektiva sättet

‍                         

MARKNADSFÖRING

skapa ett brand, marknadsföra varor och analysera konsumentbeteende

‍                         

NATIONALEKONOMI

bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen

‍                         

REDOVISNING

planera och hålla reda på företags ekonomi som t.ex. att göra budget och bokföra

              

STATISTIK

analysera ekonomiska trender

 

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Företagsledning och organisation
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • (Logistik och samhällsansvar på magisternivån)

Biämnen och biämneshelheter Helsingfors

 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Ekonomisk politologi
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar
 • Statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Biämnen och biämneshelheter Vasa

 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Informationsbehandling