Vad kan du studera på Hanken?

Ansökan 16.3-30.3.2022
På den här sidan kan du läsa om vilka olika ämnen du kan läsa hos oss och vilka jobb du kan få med olika ämneskombinationer.

 

Grundkurser för alla

Dina studier på Hanken handlar om att studera samhället ur en ekonomisk synvinkel. Det här gör du genom att under det första studieåret prova på grundkurser inom alla huvudämnen. Efter det första året väljer du fritt ett huvudämne som du fördjupar dig i (såvida du inte är direktantagen till ämnet Nationalekonomi).

Huvudämnet finansiell ekonomi, har specifika krav, sk. tröskelvillkor, du kan behöva uppfylla före du kan välja just det huvudämnet. Alla kandidatstuderande får information om huvudämnesvalet och eventuella tröskelvillkor i samband med introdagarna i början av hösten

Många möjligheter

På Hanken lär du dig att analysera företag och hur företagen fungerar i samhället. Du blir en expert på hur samhälle, ekonomi och företag samverkar. Och det är en sakkunskap som arbetsgivare uppskattar och som du kan utnyttja på en mängd olika sätt när du börjar jobba.

Säker sysselsättning

Enligt Karriärtjänsters placeringsuppföljning hade 96% av de Hankeiter som utexaminerats år 2018 & 2019 med en magisterexamen fått sin första arbetsplats inom 6 månader efter att de slutfört sina studier, medan hela 89% hade hittat en arbetsplats som motsvarade deras studier inom samma tid. Av de magistrar som utexaminerat sig 2014 var 94% sysselsatta på ett eller annat sätt då de blev tillfrågade under hösten 2019.  Man kan alltså med fog säga att Hankeiterna är eftertraktade av arbetsgivarna! 

Visste du att…?

Med en utbildning på Hanken kan du välja bland många yrken i framtiden. Läs om vilka dörrar olika karriärstigar öppnar för dig här.

Entreprenörskap och företagsledning

starta ett företag och lär dig vad som gör det framgångsrikt

Finansiell ekonomi

analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet (t.ex. placeringar) eller investeringar (t.ex. att bygga en fabrik)

Företagsledning och organisation

leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning (t.ex. vem är bra på vad och hur får företaget ut det mesta av sin personal)   

Handelsrätt

anpassa företags verksamhet till finländska och internationella spelregler (t.ex. vad måste man betala skatt på, vilka rättigheter har arbetare)                  

Informationsbehandling

planera företags datahantering och datasystem (t.ex. ordersystem, bokföringsprogram, personalsystem)           

Logistik och samhällsansvar

förmedla varor och tjänster på det mest effektiva sättet

Marknadsföring

skapa ett brand, marknadsföra varor och analysera konsumentbeteende

Nationalekonomi

bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen

Redovisning

planera och hålla reda på företags ekonomi som t.ex. att göra budget och bokföra

Statistik

analysera ekonomiska trender

Biämnen och biämneshelheter Helsingfors

Biämnen och biämneshelheter Vasa