Hankens faktureringsadress

Hankens faktureringsadress

Hanken behandlar sina fakturor elektroniskt. Be därför leverantörerna skicka sina fakturor elektroniskt till Hankens nätfaktureringsadress:

EDI-kod (OVT-tunnus) : 003702459077

Operatör: CGI
Operatörens förmedlarkod: 003703575029

Om leverantören inte har möjlighet att skicka e-fakturor skickas

a) pappersfaktura till följande adress:
Svenska handelshögskolan
PB 839
00074 CGI

eller

b) faktura per e-post till:
ostolaskut.fi@cgi.com

Fakturan skall vara i pdf-form och alla bilagor skall vara i samma fil som fakturan. Fakturan skall vara adresserad till adressen i punkt a).