IB-, EB- och finländsk Reifeprüfung-examen

Denna information gäller för antagningen 2019. Dessa sidor uppdateras med information om antagningen 2020 under hösten 2019.

Det sammanlagda antalet poäng som den sökande får för sina vitsord i studentexamen jämförs med det maximala antalet poäng man kan få för vitsorden i den finländska studentexamen.

Poängen beräknas med två decimalers noggrannhet.

  • Maxpoäng för en International Baccalaureate (IB)-examen är 45. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 45 och multiplicera resultatet med 40.
     
  • Maxpoäng för en European Baccalaureate (EB)-examen är 100. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 100 och multiplicera resultatet med 40.
     
  • Maxpoäng för en Reifeprüfung (RP)-examen som avlagts på Tyska skolan i Helsingfors är 300. Betygspoängen beräknas genom att dividera det totala antalet poäng med 300 och multiplicera resultatet med 40. Vi godkänner endast Reifeprüfung som avlagts vid Tyska skolan i Helsingfors

Mer information om bilagorna hittar du här.

Blir du klar våren 2019?

För sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-examen våren 2019 beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in.

Om en sökande inte blivit antagen på basen av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet.

 

BILAGOR

Alla bilagor till ansökningar inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning lämnas in elektroniskt i Studieinfo.fi i samband med ansökan.

Du som avlagt/avlägger IB, EB eller Rf/DIA-examen ska skicka in följande bilagor:

  • predicted grades med sammanlagda poäng (gäller bara de som blir klara med sin examen våren 2019)
  • slutgiltigt examensintyg (Diploma) beställs elektroniskt direkt från IBO till University Eastern Finland (obs! inte till Hanken utan till Östra Finlands universitet som koordinerar det nationella antagningssamarbetet inom ekonomi)

Mera detaljer om bilagorna publiceras på den här sidan i januari.

Alla detaljer finns också här.