IB-, EB- och finländsk Reifeprüfung-examen

Här hittar du info om poängsättningen av IB-, EB-, RP-/DIA-examen i Hankens betygsantagning till kandidatutbildning på svenska.

International Baccalaureate-examen (IB), Europeisk studentexamen (EB), samt Reifeprüfung (RP)-examen och Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen som avlagts i Finland poängsätts på samma sätt som den finska studentexamen i betygsurvalet.

Utexamineras du efter ansökningstiden?

För sökande som avlägger IB-, EB- eller RP/DIA-examen under ansökningsvåren beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in.

Om en sökande inte blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet.

Bilagor

Alla bilagor lämnas in elektroniskt i Studieinfo.fi i samband med ansökan.

Du hittar information om behövliga bilagor och deras tidtabell på Hankens sidor här och på ekonomsamarbetets hemsidor här.

Kom även ihåg Hankens språkkrav i svenska, se mer info här Opens in new window .