IB-, EB- och finländsk Reifeprüfung-examen

Här hittar du info om poängsättningen av IB-, EB-, RP- och DIA-examen i Hankens betygsantagning 2020.

International Baccalaureate-examen (IB), Europeisk studentexamen (EB), samt Reifeprüfung (RP)-examen och Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen som avlagts i Finland poängsätts på samma sätt som den finska studentexamen i betygsurvalet.

Här finns info om hur du konverterar dina IB-, EB-, RP-, och DIA-vitsord.

Utexamineras du våren 2020?

För sökande som avlägger IB-, EB- eller RP/DIA-examen våren 2020 beräknas betygsantagningspoängen enligt en förhandsbedömning som den sökande lämnar in (predicted grades med sammanlagda poäng). Antagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har granskats utgående från ett slutgiltigt examensintyg som den sökande lämnar in.

Om en sökande inte blivit antagen på basis av förhandsbedömningen men hens vitsord ändras jämfört med förhandsbedömningen så att hen ändå kan bli antagen, kan hen antas utanför den fastställda antagningskvoten. Om vitsorden ändras så att den sökande inte kan antas återkallas antagningsbeslutet.

 

Bilagor

Alla bilagor till ansökningar inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning lämnas in elektroniskt i Studieinfo.fi i samband med ansökan.

Du som redan avlagt IB-, EB- eller RP/DIA-examen:

  • Alla: Bifoga en kopia av examensbetyget senast den 8.4.2020 klockan 15:00.
  • IB-examen: Bifoga en kopia av Diploma, Results Summary räcker inte.
  • RP/DIA-examen: Bifoga en kopia av motsvarighetsintyget, om du vill att dessa vitsord ska tas i beaktande i betygsantagningen.

Du som avlägger examen våren 2020:

  • Alla: Bifoga ett intyg över predicted grades-vitsord med sammanlagda poäng senast den 8.4.2020 klockan 15:00.
  • IB-examen: Beställ ett Transcript of Grades från IBO och begär att det skickas till Östra Finlands universitet (University of Eastern Finland) senast den 15.7.2020. Östra Finlands universitet får de slutgiltiga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten har fastställts. Mer information hittar du här.
  • EB-examen: En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 15.7.2020 kl. 15.00.
  • RP/DIA-examen: En kopia av examensbetyget ska lämnas in genast när den sökande har avlagt sin examen, dock senast den 5.6.2020 kl. 15.00.

Kom även ihåg Hankens språkkrav, se mer info här.