Finländsk studentexamen

På den här sidan hittar du poängtabellerna för finländsk studentexamen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen.För att kunna beaktas i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning måste du få minst 77 betygspoäng, och dessutom uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som ger sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Maximalt poängantal: 154,0

Poängtabellen hittar du här.