Vad kan du studera på Hanken?

Hankens Entre i Helsingfors med studerande sittande i gräset
På den här sidan kan du läsa om vilka olika ämnen du kan läsa hos oss inom ramen för din kandidatutbildning.

Om du börjar på Hanken på kandidatprogrammet så kommer du under ditt första studierår gå grundkurser i alla de ämnen som Hanken erbjuder. Detta ger dig en bra grundförståelse inom alla delar av ekonomi och hjälper dig välja huvudämne. Efter första studieåret väljer alla sitt huvudämne. Nedan kan du läsa mer om de olika ämnena. 

Huvudämnen på Hanken på kandidatnivå

Kandidatstudiernas uppbyggnad

Kandidatstudierna på Hanken är strukturerade på följande sätt under de tre år som är den planerade studietiden. I studierna ingår grundstudier, huvudämnesstudier, språkstudier och en utlandsperiod.

Kandidatnivå studiernas uppbyggnad