Hanken Network Day keynote: Richard Nordström, CEO & Founder av Helppy

Plats
Online
Rum
Teams
hnd
Hanken Network Day är ett forum för nätverkande bland Hankens studenter, och representanter från medverkande företag. Dagen ordnas varje år på Hanken i samarbete med Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS). Dagen startar varje år med en keynote, och i år är det Richard Nordströms tur!

Richard är grundare och VD för företaget Helppy, ett Venture Capital stött startup som omdefinierar äldrevård kring Europa. 
Tidigare arbetade Richard nästan 10 år inom finance på Goldman Sachs, BCG och McKinsey. Richard har en M.Sc. inom Industrial Engineering och a M.Sc. in Finance från Aalto.

Evenemanget går på engelska. 

 

Anmäl dig till keynoten på JobTeaser via Hanken Network Day evenemanget (om du inte ännu skapat en profil så går det snabbt att göra)