Disputation - Daniil Pokidko

Date
Place:
Online
Doktorand Daniil Pokidko disputerar i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen "Experiential Learning through the Lens of Dual Process Theory: Exploring the Power of Personal Likes and Dislikes in the Context of Entrepreneurship Education"

Opponent and university: William B Gartner - Babson College
Kustos: Sören Kock

Disputationen kan läsas i sin helhet här

Pressmeddelandet med mera information hittar du här.

Disputationen hålls via videokonferens
Länken till videokonferensen nås viaTeams här . Länken öppnas 18 maj kl. 14. 

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under denna disputation gäller följande för publiken:

- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar.
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.