Disputation - Daniil Pokidko

Date
Place:
Online
Doktorand Daniil Pokidko disputerar i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen "Experiential Learning through the Lens of Dual Process Theory: Exploring the Power of Personal Likes and Dislikes in the Context of Entrepreneurship Education".

Opponent och universitet: William B Gartner - Babson College
Kustos:  Sören Kock

Disputationen hålls via videokonferens
Videokonferensen nås via en Teams möteslänk. Länken meddelas närmare datumet och öppnas 18.5 kl 12

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation. Under denna disputation gäller följande för publiken:

  • videokonferensen nås via en Teams möteslänk som öppnas kl 12
  • önskvärt att alla ansluter sig till mötet före kl 12.15 då disputationen börjar
  • under disputationen är publikens mikrofoner och kameror stängda, får ingen bandning ske, och får konversationsfunktionen användas enbart när kustos tillåter den
  • den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be om ordet av kustos i konversationsfunktion som öppnas efter att opponenten avslutat sin del