| 14.05.2020

Doktorsavhandling: Hur man levererar ett perfekt utbildningsprogram

Utbildnings- och utvecklingsforskningens historia går så långt tillbaka som början av 1900-talet, men nu finns ett behov av nya perspektiv. En ny studie ger verktyg för att förbättra planeringen och utförandet av utbildningsprogram.

I sin doktorsavhandling granskar Daniil Pokidko hur förståelse för vad vi gillar och ogillar, och varför, kan hjälpa oss nå våra mål.

- Att vi gillar eller ogillar nånting, gör att man driver vissa frågor medan man lämnar andra därhän, förklarar Pokidko. Det är samma kraft som får människor att fortsätta med något trots de utmaningar och begränsningar de stöter på, eller tvärtom undviker att göra något trots att det skulle ge uppenbara fördelar.

Pokidko påpekar att då det gäller entreprenörskapsforskning och -utbildning, är det mycket viktigt att förstå de dolda, bakomliggande orsakerna till en individs känslor, för de kan spela en avgörande roll i individens strävanden. Pokidko hävdar att, speciellt inom entreprenörskap, kan faktumet att man gillar eller ogillar någonting, avgöra hur mycket man satsar på vissa möjligheter och hur hängiven man är i sina strävanden, även om det skulle råda resursbrist.

- Entreprenörskap definieras ofta som jakten på en möjlighet. Den akademiska forskningen har ändå huvudsakligen varit inriktad på möjligheten, samtidigt som den faktiska drivkraften för företagarens framsteg - jakten - förblir i skuggan. Detsamma kan sägas om entreprenörskapsutbildningen - vi uppmuntrar våra studenter att försöka uppnå sina mål, men ger ganska få verktyg för att hjälpa dem att koppla sina mål och handlingar till deras bakomliggande drivkrafter, berättar Pokidko.

Pokidkos forskning ger lärare och studenter två sådana verktyg - metoden Experiential Learning Modelling (ELM) och Experiential Pattern Matching-metoden (EPM). Insikten från denna forskning hjälper till att planera, leverera och förbättra utbildningsprogram inom olika vetenskapliga discipliner.

Du kan läsa hela avhandlingen här.

Daniil Pokidko disputerar i entreprenörskap, ledning och organisation den 18.5.2020 kl. 14
Opponent: William B Gartner - Babson College
Kustos: Sören Kock
Disputationen hålls som videokonferens. Du kan delta online i Teams-mötet här.
Länken öppnas 18.5.2020 kl 14.