|
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2016.