|
Som studerande, personal och gäst på Hanken kan du använda dig av de trådlösa näten både i Helsingfors och i Vasa. Näten kräver inloggning.
Tags