Snabbleden

Här kan du få information om både vad Snabbleden innebär och aktuell information för dig som under det pågående läsåret är anmäld till Snabbleden

SNABBLEDEN 2021-2022

 

Snabbledskurserna 2021-2022

omfattar följande fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i  studieteknik, totalt 26 studiepoäng

Redovisningens grunder 1124-OPU, 6 studiepoäng, period 1.

Introduktion till akademiska studier hösten 2020, 9999-OPU, 2 sp, period 1-2

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 2

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

Då du anmäler dig till ett snabbledspaket anmäler du dig samtidigt till alla kurser som ingår i paketetet. notera att du endast kan delta på Snabbleden en gång. Det går inte heller att genom att anmäla sig till enskilda kurser konstruera ett eget snabbledspaket.

 

Ny coronainfo för tiden fram till 23.8

Hankens byggnad är stängd för studerande. Informationen uppdateras senast 18 augusti.

 

För dig som studerar vid Snabbleden 2021-22

Tentamina

Också du som är studerande inom öppna universitetets Snabbled 2020-21 har för varje separat obligatorisk grundkurs med elektronisk examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

  • e-tenten övervaks av kameror i Examinarium
  • följ regelbundet din Hanken e-post och kursens hemsida i Moodle för information!

Håll gärna kontakt med dina medstuderande och kurskamrater på distans!Sköt om er och stöd varandra!

Delta i studiecirklarna via Teams

Vi kommer att arrangera pop-träffar via Teams under höstterminen, där vi informerar om aktualiteter och vill höra hur ni har det :)