Snabbleden

Här får du information om vad Snabbleden innebär, samt aktuell information under det pågående läsåret för dig som är anmäld till Snabbleden.

Snabbleden 2022-23 omfattar fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik, totalt 26 studiepoäng. Undervisningen sker kvällstid efter kl 16.00 och är helt online. Snabbledspaketet kostar 199€.

Snabbledskurserna 2022-2023:

Introduktion till akademiska studier 0001-OPU, 2 sp, period 1-2.

Redovisningens grunder 1124-OPU, 6sp, period 1

Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1-2

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

Vänligen notera att kursen Introduktion till akademiska studier inleds med introduktionsdagar som obligatoriskt innehåll onsdagen 24.8 kl. 15-18 och torsdagen 25.8 kl. 16-19. Även introduktionsdagarna ordnas på distans.

Fredagen 26.8 kl 16.30-18.30 erbjuder vi dig möjlighet att komma på plats och bekanta dig med både byggnaden Hanken i Helsingfors samt knyta an med dina studiekamrater. Info om motsvarande möjlighet i Vasa publiceras i augusti.
 

Då du anmäler dig till ett snabbledspaket anmäler du dig samtidigt till alla kurser som ingår i paketetet. Pga av likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång; om du tidigare avklarat (fått vitsord i) en kurs som ingår i Snabbledspaketet kan du inte ta om Snabbleden för att bli antagen. Läs mer om 60 sp leden här.

Tentamina

Du som är studerande inom öppna universitetets Snabbled 2022-23 har för varje separat obligatorisk grundkurs med elektronisk examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

  • e-tenten övervakas av kameror i Examinarium
  • följ regelbundet din Hanken e-post och kursens hemsida i Moodle för information!

Håll gärna kontakt med dina medstuderande och kurskamrater, sköt om er och stöd varandra!