Snabbleden

Snabbleden är ett sätt att pröva på ekonomistudier och att bli antagen till Hanken om man studerar med god framgång och uppfyller antagningskraven. Ansökan till Snabbleden sker årligen i augusti.

Snabbleden 2023-24 omfattar fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik, totalt 26 studiepoäng. Undervisningen sker kvällstid efter kl 16.00 och är helt online. Observera dock att du behöver besöka Hanken för att tentera. Du väljer själv i ansökningsskedet om du gör det i Helsingfors eller Vasa. Snabbleden kostar 250€.

Då du anmäler dig till snabbledspaketet anmäler du dig samtidigt till alla kurser som ingår i det. Snabbleden är ett antagningssätt och på grund av likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång. Om du tidigare avlagt (fått vitsord i) en kurs som ingår i snabbledspaketet kan du alltså inte gå Snabbleden. Om du redan är examensstuderande i ekonomi vid ett finländskt universitet kan du heller inte gå Snabbleden. Läs i så fall mer om antagning via 60 sp här Opens in new window .

Vänligen notera att studierna vid Snabbleden inleds med obligatoriska introduktionsdagar 28-29.8.

 • Introduktion till akademiska studier 0001-OPU, 2 sp, period 1
   
 • Redovisningens grunder 1124-OPU, 6sp, period 1
   
 • Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1-2
   
 • Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2
   
 • Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

Under introduktionsdagarna får du all information som du behöver för studiestarten.

Det är obligatoriskt för dig som studerar på Snabbleden att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlas under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av kursen 0001-OPU Introduktion till akademiska studier. 

Introduktionsdagarna för läsåret 2023-2024 ordnas måndagen 28.8 och tisdagen 29.8 kl. 16.00-19.00 online via Teams.

Onsdagen 30.8 kl. 17.00-18.30 erbjuder vi dig möjlighet att komma på plats och bekanta dig med Hankens byggnad i Helsingfors samt träffa dina studiekamrater under ledning av våra studerandetutorer. Deltagande i onsdagens program är inte obligatoriskt.

Du som vill besöka Hanken i Vasa kan skilt avtala om en lämplig tidpunkt under den första introdagen 28.8.

Introdagarnas program