Snabbleden

Här får du information om vad Snabbleden innebär, samt aktuell information under det pågående läsåret för dig som är anmäld till Snabbleden

Snabbledskurserna 2021-2022

Snabbleden har anmälan en gång per år i augusti, och omfattar följande fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i  studieteknik, totalt 26 studiepoäng:

Redovisningens grunder 1124-OPU, 6 studiepoäng, period 1.

Introduktion till akademiska studier hösten 0001-OPU, 2 sp, period 1-2

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

Då du anmäler dig till ett snabbledspaket anmäler du dig samtidigt till alla kurser som ingår i paketetet. Pga av våra likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång; om du tidigare avklarat (fått vitsord i) en kurs som ingår i Snabbledspaketet kan du inte ta om Snabbleden för att bli antagen. Läs mer om 60 sp leden här.

 

För dig som studerar vid Snabbleden 2021-22

Tentamina

Du som är studerande inom öppna universitetets Snabbled 2021-22 har för varje separat obligatorisk grundkurs med elektronisk examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

  • e-tenten övervaks av kameror i Examinarium
  • följ regelbundet din Hanken e-post och kursens hemsida i Moodle för information!

Håll gärna kontakt med dina medstuderande och kurskamrater på distans!Sköt om er och stöd varandra!

Delta i studiecirklarna via Teams