Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier

På den här sidan finns information om antagning till Hanken på basen av 60 sp öppna universitetsstudier

STUDERA 60 SP - BLI ANTAGEN

Alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

KRITERIER FÖR ANTAGNING PÅ BASEN AV 60 SP ÖPPNA UNIVERSITETSSTUDIER: 

• Du har avlagt minst 60 sp inom den öppna universitets-utbildningen i Finland

• Kurserna (omfattande totalt minst 60 sp öppna universitetsstudier) skall ha ett vägt medeltal på minst 70 poäng av maximalt 100 poäng.

• De 60 studiepoängen består av ANTINGEN:

1. minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning) och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena. 

ELLER

2. en grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen (vid Hanken statistik/finansiell ekonomi/nationalekonomi eller redovisning). Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

NOTERA!

Studieprestationerna får inte vara äldre än sju år (dvs. under ansökan 2020 får den äldsta studieprestationen vara daterad läsåret 2011-2012). Studieprestationerna får inte heller överlappa varandra, dvs. om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet, räknas kursen endast som en studieprestation. 

 

ANSÖK

Ansökan görs via studieinfo.fi. Intyg över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet måste vara Hanken till handa i enlighet med ansökans tidtabell.

Bilagorna laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten. Om kurserna blir klara efter att ansökan stängt (men ändå inom ramen för kompletteringstiden), kan studieutdraget sändas per e-post till ansokan@hanken.fi.

VÄGT MEDELTAL

Om du vill räkna ut ditt vägda medeltal kan du till exempel använda denna excel-formel: 

 

KONVERTERING AV VITSORD

Ifall studieprestationen inte är bedömd med skalan maximalt vitsordet 100 konverteras vitsordet enligt följande skala.

Vitsord i antagningen Skala 1-5 Skala 1-3
95 5  
85 4 3
75 3 2
65 2  
55 1 1