Snabbleden

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av Öppna universitetets snabbled.

Gå Snabbleden - bli antagen

För att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger ett av de färdiga kurspaketen som Hanken erbjuder, dvs det är inte möjligt att avlägga kurser fritt och sedan ansöka om antagning. Anmälan till Snabbleden är öppen varje år i augsuti via Öppna univeristets kursanmälan. 

P.g.a. pandemiläget (Covid-19) har Hanken beslutat att ge Snabbleden 2021-22 helt på distans. Endast examinationen kan kräva fysisk närvaro på Hanken antingen i Helsingfors eller i Vasa. Av denna orsak erbjuds endast ett och samma Snabbledspaket på våra båda studieorter under läsåret 2021-22.

Alla kurser vid Hanken bedöms fr.o.m. 1.1.2021 på en ny vitsordsskala, 1 – 5 (hela vitsord, där 1 är det lägsta och 5 det högsta).

För att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger det färdiga kurspaketet Snabbleden 2021-2022.

Inom Snabbleden 2021-22 är alla kurser distansstudier, endast tentamina förutsätter fysisk närvaro antingen på Hanken i Helsingfors eller på Hanken i Vasa. Därför erbjuds samma paket av kurser på båda orter. Läs mera på Öppna universitetets sidor.

För att antas till kandidatstudier på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger det färdiga kurspaketet Snabbleden 2021-2022.

Inom Snabbleden 2021-22 är alla kurser distansstudier, endast tentamina förutsätter fysisk närvaro antingen på Hanken i Helsingfors eller på Hanken i Vasa. Därför erbjuds samma paket av snabbledskurser (med samtidig undervisning) för båda orterna. Läs mera på Öppna universitetets sidor.

Kriterier för antagning via Snabbleden:

  • Du har avlagt alla 4 grundkurser i ekonomiska vetenskaper samt kursen Introduktion till akademiska studier, totalt 26 sp  (dvs hela det specifika på förhand definierade "Snabbledspaket 2022-22", inte enskilda kurser) under ett och samma läsår 2021-22.
  • Du har vitsordet minst 4 i tre av fyra kursers slutbedömning och minst 3 i den återstående kursens slutbedömning, dock ändå så att medeltalet för de fyra kurserna är minst 4,00.
  • Du har avlagt kursen Introduktion till akademiska som godkänd.
  • Du måste ha avlagt alla kurser i Snabbledspaketet under det läsår då du köpt paketet.
  • Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

Alla som uppfyller kriterierna antas. Om målsättningen på 35 sökande som uppfyller kriterierna inte uppnås, kan rektor besluta om att anta fler sökande, vilka då rangordnas på basen av medelvärdet.

Notera att punkt två ovan innebär att en av de 4 kurserna kan ha vitsordet 3, men för att få minst 4,00 i medeltal betyder det att du måste kompensera din 3:a med en 5:a i en annan av de fyra kurserna. Om du har fler än en 3:a eller lägre, trots att medeltalet är 4,00, är du inte berättigad till direktantagning.

Mer info om hur du ansöker finns här.

Notera!

Om du har en studierätt till en examen inom ekonomi vid ett finländskt universitet kan du inte bli antagen på basis av öppna universitetsstudier.

Det går inte att kompensera en (t.ex. underkänd eller för lågt vitsord) Snabbledskurs från ett kurspaket med någon annan kurs. 

Under läsåret 2021-22 ges Snabbleden som distansstudier. Endast examinationen kan kräva fysisk närvaro. Examinationen ordnas i så fall i huvudsak som e-tent i Hankens Examinarium antingen fysiskt i Helsingfors eller i Vasa. Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja två e-tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna. Du har alltså maximalt i varje kurs, med e-tent som examinationsform, två möjligheter att försöka uppnå ett tillräckligt gott vitsord för antagning. Läs mer om Snabbleden på Öppna universitetets sidor.