Snabbleden

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av Öppna universitetets snabbled.

Gå Snabbleden - bli antagen

För att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger ett av de färdiga kurspaketen som Hanken erbjuder, dvs det är inte möjligt att avlägga kurser fritt och sedan ansöka om antagning.

P g a pandemiläget (Covid-19) har Hanken beslutat att ge Snabbleden 2020-21 helt på distans. Endast examinationen kräver fysisk närvaro på Hanken antingen i Helsingfors eller i Vasa. Av denna orsak erbjuds endast ett och samma Snabbledspaket på våra båda studieorter under läsåret 2020-21.

För att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger det färdiga kurspaketet Snabbleden 2020-2021.

Inom Snabbleden 2020-21 är alla kurser distansstudier, endast tentamina förutsätter fysisk närvaro antingen på Hanken i Helsingfors eller på Hanken i Vasa. Därför erbjuds samma paket av kurser på båda orter. Läs mera på Öppna universitetets sidor.

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/oppna-universitetsstudier/kursutbud-och-anmalan  

För att antas till Hanken på basis av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger det färdiga kurspaketet Snabbleden 2020-2021.

Inom Snabbleden 2020-21 är alla kurser distansstudier, endast tentamina förutsätter fysisk närvaro antingen på Hanken i Helsingfors eller på Hanken i Vasa. Därför erbjuds samma paket av kurser på båda orter. Läs mera på Öppna universitetets sidor.

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/oppna-universitetsstudier/kursutbud-och-anmalan  

 

Du som har som avsikt att söka in till kandidatutbildning via öppna universitetsstudier våren 2021, bekanta dig noga med kriterierna nedan. De innebär ändringar i kursernas slutbedömning, vilket påverkar vitsordkraven för antagning jämförelse med tidigare år!

 

Alla studier vid Hanken kommer att fr o m 1.1.2021 att bedömas på en ny vitsordsskala, 1 – 5 (hela vitsord, där 1 är det lägsta och 5 det högsta). Den tidigare har gått från 50-100. Detta medför förändringar även för Snabbleden.

Du som söker in via Snabbleden 2020-21 kommer att få alla dina kursprestationer bedömda med vitsord på skalan 1-5 redan från och med början av höstterminen 2020.

Notera att om du har en studierätt till en examen inom ekonomi vid ett finländskt universitet kan du inte bli antagen på basis av öppna universitetsstudier

 

Kriterier för antagning till Hankens ekonomiekandidatutbildning via Snabbleden 2020-21 vid ansökan våren 2021:

  • Du har avlagt alla 4 grundkurser i ekonomiska vetenskaper samt kursen Introduktion till akademiska studier, totalt 25 sp  (dvs hela det specifika på förhand definierade "Snabbledspaket 2020-21", inte enskilda kurser) under ett och samma läsår 2020-21.
  • Du har vitsordet minst 4 i tre av fyra kursers slutbedömning och minst 3 i den återstående kursens slutbedömning, dock ändå så att medeltalet för de fyra kurserna är minst 4,00.
  • Du har avlagt kursen Introduktion till akademiska som godkänd.
  • Du måste ha avlagt alla kurser i Snabbledspaketet under det läsår då du köpt paketet.
  • Du uppfyller Hankens språkkrav i svenska
  • Om du redan har en studierätt inom ekonomi vid ett finländskt universitet, kan du inte bli antagen via antagning via Snabbleden

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

Alla som uppfyller kriterierna antas. Om målsättningen på 35 sökande som uppfyller kriterierna inte uppnås, kan rektor besluta om att anta fler sökande, vilka då rangordnas på basen av medelvärdet.

Notera att punkt två ovan innebär att en av de 4 kurserna kan ha vitsordet 3, men för att få minst 4,00 i medeltal betyder det att du måste kompensera din 3:a med en 5:a i en annan av de fyra kurserna. Om du har fler än en 3:a eller lägre, trots att medeltalet är 4,00, är du inte berättigad till direktantagning.

Mer info om hur du ansöker finns här.

Notera dessutom följande!

Det går inte att kompensera en (t.ex. underkänd eller för lågt vitsord) Snabbledskurs från ett kurspaket med någon annan kurs. 

Under läsåret 2020-21 ges Snabbleden som distansstudier. Endast examinationen kan kräva fysisk närvaro. Examinationen ordnas i så fall i huvudsak som e-tent i Hankens Examinarium antingen fysiskt i Helsingfors eller i Vasa. Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja två e-tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna. Du har alltså maximalt i varje kurs, med e-tent som examinationsform, två möjligheter att försöka uppnå ett tillräckligt gott vitsord för antagning. Läs mer om Snabbleden på Öppna universitetets sidor.