Snabbleden

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basen av Öppna universitetets snabbled.

Gå Snabbleden - bli antagen

För att antas till Hanken på basen av den så kallade Snabbleden krävs att du avlägger ett av de färdiga kurspaketen som Hanken erbjuder, dvs det är inte möjligt att avlägga kurser fritt och sedan ansöka om antagning.

Snabbledspaket 1 (kvällskurser)

 • Redovisningens grunder 6 sp
 • Marknadsföringsstrategi 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Introduktion till akademiska studier 1 sp

Snabbledspaket A

 • Redovisningens grunder 6 sp 
 • Företagsledning och entreprenörskap 6 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Finansiering och investering 6 sp
 • Introduktion till akademiska studier 1 sp

Snabbledspaket B

 • Ekonomisk matematik 2 sp
 • Introduktion till ekonomisk analys 6 sp
 • Informationsbehandlingens grunder 3 sp
 • Introduktion till företagets samhällsansvar 6sp
 • Finansering och investering 6 sp
 • Introduktion till akademiska studier 1 sp

Kriterier för antagning

Antagning via Snabbleden förutsätter att du utför alla kurser (ett helt "Snabbledspaket", inte enskilda kurser) under ett läsår med minst 75 poäng i kursens slutbedömning.

Det vill säga 75 poäng eller högre, av maximalt 100 poäng i alla enskilda kurser - inte medeltal. Kursen Introduktion till akademiska studier behöver vara godkänd. Kurserna ska vara avlagda under det läsår då du köpt paketet.

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov.

Mer info om hur du ansöker finns här.

Notera!

Det går inte att kompensera en (t.ex. underkänd) Snabbledskurs från ett kurspaket med någon annan kurs. 

Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja samtliga tre tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna. Du har alltså maximalt två möjligheter att försöka höja ditt vitsord för en godkänd prestation.