Anders Wall stipendium

Sök Anders Wall-stipendiet på 200 000 SEK senast 31.10.2021

Driver du som Hankenstudent ett eget företag eller är du med i ett annat intressant projekt? Sök då Anders Walls-stiftelses stipendium på 200 000 SEK senast den 31.10.2021! Stipendiet är ett av de största som ges till studenter vid Svenska handelshögskolan och delas ut till en Hankenstudent som uppvisar såväl entreprenörskap som goda studieresultat.

Stipendiet syftar till att uppmuntra unga företagsamma människor att vidareutveckla sitt entreprenörskap.

Vem kan söka? Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstudenter på Hanken.

Stipendiet erbjuder fina möjligheter att knyta kontakter och att skapa sig ett regionalt nätverk. Anders Wall-stipendiaterna, wallumni, kommer från Finland, Sverige och Baltikum.

Skicka en fritt formulerad ansökan med en beskrivning av ditt/dina företag eller projekt samt motivering om varför just du vore en bra medlem i Wallumni-nätverket. Ansökningarna ska innehålla CV och studieutdrag samt eventuellt övrigt material gällande dina projekt som du vill hänvisa till i ansökan. Ansökan skickas till stipendieombud@hanken.fi senast den 31.10.2021!

Mer information om stiftelsen finns på www.wallstiftelsen.se.